Xuất bản thông tin

null Hoạt động trở lại các bến khách ngang sông giữa tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoạt động trở lại các bến khách ngang sông giữa tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ

Ngày 27/11/2021, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 1910/SGTVT-VTPT&NL và văn bản 1914/SGTVT-VTPT&NL.  Thống nhất chủ trương cho hoạt động lại Bến Phà Hồng Ngự - Tân Châu (Đồng Tháp - An Giang) và Bến khách ngang sông Phong Hòa - Thới An (Đồng Tháp - Cần Thơ)

Theo đó, Sở Giao thông vận tải thống nhất chủ trương cho hoạt động lại Bến Phà Hồng Ngự - Tân Châu và Bến khách ngang sông Phong Hòa - Thới An theo đề nghị của Phà Đồng Tháp đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện.

 

Phà Đồng Tháp phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã được công bố. Kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải hai đầu bến để điều chỉnh hoạt động đúng theo quy định tại Quyết định số 1812/QĐ/BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ giao thông vận tải.

Ngoài ra, Trong quá trình hoạt động lại Phà Đồng Tháp phải đảm bảo hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải lĩnh vực đường thủy nội địa bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang theo đúng quy định hiện hành.

Công văn 1910/SGTVT-VTPT&NL

Công văn 1914/SGTVT-VTPT&NL