Xuất bản thông tin

null Kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tỉnh ĐT.843

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tỉnh ĐT.843

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 371/KHPH-ATGT, ngày 29/11/2018 giữa Thanh tra Sở GTVT - Phòng KT&HT huyện Thanh Bình - Trung tâm KĐ&BDCTGT - UBND xã Tân Phú, Tân Mỹ về Thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tỉnh ĐT843 (Võ Văn Kiệt) thuộc địa bàn huyện Thanh Bình

Theo đó, trong tháng 5/2020 Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 1 đã lập biên bản kiểm tra và bàn giao cho chính quyền địa phương 16 trường hợp xây dựng vi phạm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Tỉnh ĐT843.

UBND xã đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính 09 trường hợp với hành vi vi phạm: “dựng công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ” được quy định tại điểm a khoản 5 điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ảnh chụp trên đường ĐT843 (Võ Văn Kiệt) huyện Thanh Bình

(Hình ảnh vi phạm hành lang đường bộ tuyến đường (ĐT843, Võ Văn Kiệt)

 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải