Xuất bản thông tin

Trang chủ Chi tiết bài viết

Ngành giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành giao thông vận tải năm 2023 vào chiều 27/01/2023, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn biểu dương kết quả ngành giao thông vận tải đạt được trong năm 2022, đồng thời kỳ vọng năm 2023, ngành sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn.