Xuất bản thông tin

null Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3608/BGTVT-VT ngày 15 tháng 4 năm 2020 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020, Công văn số 265/VPUBND-ĐTXD ngày 16 tháng 4 năm 2020 V/v phương án tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban quản lý các bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải

Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm:

- Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

- Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định;

- Hoạt động vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng, du lịch.

(Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do: công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, xe chở bệnh nhân đi cách ly, cấp cứu, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và các vấn đề khác mang tính cấp thiết).

2. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 16/4/2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải.

3. Thanh tra Sở:

Phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, nhắc nhỡ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.