banner le hoi sen

banner DS 51 BCH

Banner danh sach HDND

banner 9 tuyen xe buýt

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

img
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

           Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 1158/KH-SGTVT về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, với mục đích:

Banner Hỏi - Trả lời

Banner Fanpage

Danh mục chính Menu

Banner đường dây nóng

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner VBQPPL

Banner Cong DVC QG

Banner VBQPPL Dong Thap

Banner Bo GTVT

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner 1022

Banner Tiep can thong tin

Banner Công khai ngan sach

Banner khảo sát mức dộ hài lòng

Danh mục chính Menu

Banner bieu do chay xe

Banner Phu hieu het gia trị

Banner phù hieu xe hop đồng đã cấp

Banner hen gio kiem dinh

Video

Banner Thư viện ảnh

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày:

Nút: dongthap.gov.vn:-1