Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng

Trang chủ Tin tức

Triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng

Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đánh giá cao những hiệu quả hoạt động của 02 ngành: Giao thông vận tải và xây dựng; đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng cơ quan bằng kế hoạch, chương trình để thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm tra và thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu Giám đốc
Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ
 của ngành bằng kế hoạch, chương trình

Đối với ngành giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, Quốc lộ; tập trung thực hiện đổi mới công tác lập kế hoạch, giải ngân nguồn vốn, nhất là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ; hoàn thành hồ sơ xác định các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu Sở Xây dựng kịp thời giải quyết nội dung liên quan đến thẩm định dự án đầu tư; theo dõi tình hình, diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc điều hành, cung ứng cát san lấp, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng.

* Năm 2024, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 07/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ một số nội dung về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai các dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức thi công dự án ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT845 và Dự án Quốc lộ 30 giai đoạn 3 tuyến tránh thành phố Cao Lãnh; dự thảo kế hoạch đầu tư công các công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2026 – 2030; triển khai thủ tục đầu tư xây dựng công trình giao thông theo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 v.v..

* Sở Xây dụng thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 do ngành phụ trách: Diện tích sàn xây dựng nhà ở: 1.200.000 m; diện tích nhà ở bình quân đầu người: 24,1 m2/người; tốc độ tăng trưởng lĩnh vực xây dựng đạt 8,35%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,6%; tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch đạt 99,8%. Đồng thời, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch; triển khai Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp; tham mưu điều phối cát san lấp cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh v.v..

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp