Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/6/2020 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Việt Thống - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ sở Sở Giao thông vận tải đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; lãnh đạo công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động ổn định.

Đảng ủy lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong công tác chỉ đạo điều hành, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ của ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tiếp tục lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đơn vị văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu do đảng lãnh đạo, có ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực hoạt động thực tiễn và trong sạch về đạo đức lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Sở Giao thông vận tải, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có ít nhất 85% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém; Phấn đấu hàng năm 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó có 10% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên trở lên; Trong nhiệm kỳ, cử từ 15 đảng viên tham gia học lớp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; Phấn đấu hàng năm 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập hợp 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện vào tổ chức đoàn thể. Hàng năm, đoàn thể đạt vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) trở lên; Hàng năm các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh trật tự”; Phấn đấu đạt 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 90% trở lên. Giải quyết đúng thời gian quy định các hồ sơ thủ tục hành chính đến người dân đạt từ 95% trở lên. Công tác cải cách hành chính hàng năm đạt từ 80,0 điểm trở lên;...

Với tinh thần đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trần Trí Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Khang