Xuất bản thông tin

null Triển khai Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục cấp đổi GPLX

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục cấp đổi GPLX

          Để tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã triển khai Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên phần mềm của Bộ Giao thông vận tải áp dụng tại Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh (kể từ ngày 17/5/2021) và Bưu điện các huyện, thành phố trong tỉnh (kể từ ngày 19/5/2021).

Hình ảnh công dân đến Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh để thực hiện thủ tục cấp lại GPLX

       Theo đó công dân khi đến thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe chỉ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận các giấy tờ có liên quan như: giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy khám sức khỏe (đối với các trường hợp bắt buộc phải có),… các thông tin này sẽ được cán bộ tiếp nhận của Sở cập nhật vào phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải. Công dân chỉ kiểm tra các thông tin cơ bản trong mẫu đơn được in từ phần mềm để ký xác nhận thực hiện thủ tục.

Hình ảnh tiếp nhận thủ tục cấp lại GPLX

       Theo số liệu thống kê năm 2020, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT đã tiếp nhận 18.041 hồ sơ, chiếm khoảng 30% số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh. Việc triển khai mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục đổi giấy phép lái xe trên phần mềm của Bộ Giao thông vận tải sẽ giảm được thời gian để thực hiện thủ tục đổi GPLX; đồng thời là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp để xây dựng cơ quan hành chính nhà nước thân thiện, thay đổi tích cực thái độ của công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở trong thời gian tới.

Huỳnh Minh Dũng