Xuất bản thông tin

null Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp nâng mức độ thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp nâng mức độ thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái

         Để thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái trên phần mềm Dịch vụ công Tỉnh Đồng Tháp.

Description: D:\DU LIEU THAI\CCHC\BÀI ĐĂNG CCHC\Hình ảnh\12.jpg

Hình ảnh tiếp nhận thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái trên phần mềm Dịch vụ công Tỉnh Đồng Tháp

Theo đó Cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh chỉ cần truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.dongthap.gov.vn, đăng nhập các thông tin và đăng ký thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái trực tiếp trên phần mềm sẽ được cơ quan chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra và cấp Giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo.

Description: D:\DU LIEU THAI\CCHC\BÀI ĐĂNG CCHC\Hình ảnh\11.jpg

Ảnh Giấy phép xe tập lái được Sở GTVT Đồng Tháp cấp cho cơ sở đào tạo lái xe

Việc đổi mới cách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, nâng cấp độ thực hiện là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp để xây dựng cơ quan hành chính nhà nước thân thiện với doanh nghiệp; thay đổi tích cực thái độ của công chức,viên chức bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở trong thời gian tới./.

Huỳnh Minh Dũng