Thông tin liên hệ

Sở Giao thông Vận tải

(3/27/2015 11:10:01 AM) 

         

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Đơn vị chủ quản: Sở Giao Thông vận tải Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 002773. 851 184 Email: sgtvt@dongthap.gov.vn

 

 

Danh mục chính Menu