Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng viên chức, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I/. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

- Ưu tiên đối tượng tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

II/. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Số lượng cần tuyển: 04 viên chức, gồm các vị trí sau:

+ Đăng kiểm viên xe cơ giới: 02 người.

+ Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa: 02 người.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự xét tuyển:

a. Tiêu chuẩn chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng; không tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

* Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên xe cơ giới:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành đào tạo kỹ thuật ô tô, cơ khí. Trong chương trình đào tạo đại học phải có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô (hoặc các nội dung tương đương).

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tối thiểu trình độ A.

- Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

* Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, thiết kế và đóng thân tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tối thiểu trình độ A.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Khung năng lực ngoại  ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tối  thiểu ngoại ngữ trình độ B.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 11/2018 của Chính phủ).

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận (theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT của Bộ Y tế).

- Các giấy tờ có liên quan khác: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có (bản phô tô có chứng thực).

- Hai bao thư ghi rõ địa chỉ người nhận, có dán tem.

- Hai ảnh màu cỡ (4 x 6) chụp trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250x340mm theo quy định. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển:

a. Thời gian:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 23/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Phổ biến nội dung kiểm tra sát hạch: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/5/2020.

- Kiểm tra sát hạch: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 02/6/2020.

b. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Quản lý tổng hợp Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ; địa chỉ số 386, Điện Biên Phủ, ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại 0277 3852 753.

III/. NỘI DUNG XÉT TUYỂN.

Hình thức: xét tuyển.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.     

Vòng 2:

- Đối với vị trí Đăng kiểm viên xe cơ giới:

Sát hạch kiến thức chuyên môn: Phỏng vấn kiến thức chung về kết cấu, nguyên lý hoạt động và hư hỏng thường gặp của các hệ thống, tổng thành ô tô; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng kiểm xe cơ giới.

- Đối với vị trí Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa:

Sát hạch kiến thức chuyên môn: Phỏng vấn kiến thức chung về kết cấu vỏ tàu, máy tàu thủy, tiêu chuẩn thiết kế tàu thủy; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

Xác định người trúng tuyển:

- Người tham gia dự tuyển có số điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên (nếu có), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển (tính theo từng vị trí xét tuyển).

- Trường hợp có 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau thì người có điểm phỏng vấn kiến thức chuyên môn cao hơn là ngưi trúng tuyển.

- Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV/. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN.

Nộp lệ phí xét tuyển là 500.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).