Xuất bản thông tin

null Thông báo hoạt động bến khách ngang sông Cao Lãnh – Lấp Vò

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo hoạt động bến khách ngang sông Cao Lãnh – Lấp Vò

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong hai bờ sông Tiền khu vực bến Phà Cao Lãnh sau khi Bến phà Cao Lãnh ngưng hoạt động kể từ ngày 24/8/2020;  Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thông báo:

 “Kể từ ngày 02/10/2020 đưa vào hoạt động bến khách ngang sông Cao Lãnh – Lấp Vò (tại vị trí bến Phà Cao Lãnh cũ) để phục vụ đưa rước phương tiện xe 2-3 bánh, phương tiện thô sơ... đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực”.

         Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông và nhân dân được biết./.