Xuất bản thông tin

null Bến phà, bến khách ngang sông được tiếp tục hoạt động trở lại để phục vụ các trường hợp thật sự cần thiết

Chi tiết bài viết Tin tức

Bến phà, bến khách ngang sông được tiếp tục hoạt động trở lại để phục vụ các trường hợp thật sự cần thiết

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp yêu cầu Phòng Kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị, thành phố thực hiện các nội dung sau làm việc với các chủ bến phà, bến khách ngang sông được tiếp tục hoạt động trở lại để phục vụ các trường hợp thật sự cần thiết và các hoạt động theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19

 Đồng thời có trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp như:

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.