Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn một số nội dung phương án tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các bến phà, bến khách ngang sông

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn một số nội dung phương án tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các bến phà, bến khách ngang sông

Ngày 31/3/2020 Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp có Thông báo số 299/TB-SGTVT trong đó thông báo tạm dừng: “Hoạt động vận chuyển hành khách của các bến phà, bến khách ngang sông. (Trừ trường hợp đặt biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất)”

Để ổn định hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến phà trong giai đoạn khẩn trương phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu và các hoạt động qua lại cần thiết tại các bến phà, bến khách ngang sông; Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đề nghị Phòng KTHT, QLĐT các huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách của các bến phà, bến khách ngang sông kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do: công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, xe chở bệnh nhân đi cách ly, cấp cứu, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và các vấn đề khác mang tính cấp thiết.

2. Làm việc với các chủ bến phà, bến khách ngang sông bố trí phương tiện ứng trực tại 02 đầu bến để kịp thời vận chuyển các trường hợp đặc biệt phát sinh tại mục 1 công văn này.