Xuất bản thông tin

null Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách

Chi tiết bài viết Thông tin vận tải

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã chỉ đạo ban quản lý bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải được phép hoạt động trở lại nhưng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và hạn chế số chuyến khai thác

1. Đối với các tuyến nội tỉnh: (hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; xe tuyến cố định nội tỉnh; hợp đồng, du lịch; taxi; các bến phà, bến khách ngang sông)

Được phép hoạt động trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp nhưng phải đảm bảo các giải pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo các ngành chức năng.

2. Đối với các tuyến liên tỉnh:

- Xe tuyến cố định (kể cả xe buýt): Chỉ hoạt động tối đa đến 30% biểu đồ đối với các tuyến liên tỉnh (đi đến tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ) và tối đa 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp.

- Xe hợp đồng, du lịch: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp.

Các đơn vị hoạt động vận tải phải đảm bảo các giải pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, Sở Y tế Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan. Trong đó cần lưu ý các nội dung: không được vận chuyển quá 50% sức chứa và không quá 20 người trên một chuyến; bố trí hành khách ngồi dãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế; lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách phải đeo khẩu trang; được kiểm tra y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và khai báo y tế theo quy định; phải thực hiện tẩy rửa, khử trùng phương tiện trước và sau khi đón, trả khách,... Từ chối vận chuyển khi hành khách không chấp hành theo hướng dẫn.

3. Phòng Kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị, thành phố:

Làm việc với các chủ bến phà, bến khách ngang sông bố trí phương tiện hoạt động nhưng phải đảm bảo các giải pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của các nghành chức năng.

4. Ban quản lý các bến xe:

Khẩn trương triển khai nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GTVT và các văn bản khác có liên quan đến các đơn vị vận tải biết, thực hiện. Chủ động liên hệ với bến xe ngoài tỉnh để sắp xếp, bố trí và theo dõi biểu đồ khai thác vận tải hành khách liên tỉnh của các đơn vị vận tải tại bến.

5. Thanh tra Sở:

Phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, nhắc nhỡ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          6. Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ ngày 23/4/2020 đến khi có hướng dẫn mới

 

Nguyễn Thanh Tâm