Xuất bản thông tin

null Khôi phục lại hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Khôi phục lại hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 29/10/2021, Sở Giao thông vân tải Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 1726/SGTVT-VTPT&NL thống nhất cho Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Busline - Chi nhánh Đồng Tháp mở lại các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn Tỉnh.

Theo kế hoạch có 07 tuyến được phép hoạt động trở lại. Riêng tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Đồng Tháp - Cần Thơ (tuyến Sa Đéc - Ngã 3 Lộ tẻ) tạm thời chưa hoạt động.

Trong quá trình khôi phục lại hoạt động các tuyến xe buýt trên, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp yêu cầu Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang tuân thủ các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (theo Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT và Công văn 1679/SGTVT-VTPT&NL ngày 22/10/2021 của Sở GTVT Đồng Tháp).

Công văn: 1726/SGTVT-VTPT&NL