Xuất bản thông tin

null Quy định về vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy định về vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 22/7, ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, Sở vừa có thông báo khẩn về việc tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Ảnh: Văn Khương

Về quy định kiểm soát tại các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hóa tiếp tục thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 342/UBND-THVX ngày 11/7/2021 về việc quy định việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm soát, ngoài nội dung kiểm soát y tế tại điểm a mục 1, khi tiến hành kiểm tra cần lưu ý:

Đối với các phương tiện có thẻ nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QRCode trên giấy nhận diện do các Sở Giao thông vận tải cấp, sử dụng phần mềm để quét mã QR (hạn chế tiếp xúc gần), căn cứ thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện.

Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy vận tải.

Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh v.v., có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng.

Xe vận chuyển hàng hóa có hành trình xuyên ngang địa phận tỉnh Đồng Tháp được lưu thông theo lộ trình luồng xanh Quốc gia đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố trên 03 tuyến: Quốc lộ N2, Quốc lộ 30 và Quốc lộ 80; đồng thời không được dừng đỗ trong suốt quá trình vận chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện có Thẻ nhận diện do các Sở Giao thông vận tải cấp được ưu tiên lưu thông trên “Luồng xanh” nhanh nhất khi đã đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các phương tiện chưa được cấp Thẻ nhận diện thì kiểm tra, kiểm soát theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 342/UBND-THVX ngày 11/7/2021.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ động và tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, phân luồng và tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa được thông suốt tại các chốt kiểm soát (trong đó, chú ý các điều kiện về xét nghiệm, thời hạn xét nghiệm đối với người điều kiển phương tiện vận chuyển hàng hóa).

Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải thủy lưu thông qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 339/UBND-THVX ngày 10/7/2021; Công văn số 342/UBND-THVX ngày 11/7/2021 và các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1059/SGTVT-CVĐTNĐ ngày 14/7/2021 và Công văn số 1090/SGTVT-CVĐTNĐ ngày 16/7/2021.

Thời gian áp dụng các quy định của thông báo này kể từ ngày 22/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo này thay thế Thông báo số 651/TB-SGTVT ngày 11/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp; Thông báo số 692/TB-SGTVT ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo: 702/TB-SGTVT

Nguồn: Nguyệt Ánh - Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp