Xuất bản thông tin

null Tiếp tục tăng cường quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống dịch Covid – 19 trước, trong và sau tết

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục tăng cường quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống dịch Covid – 19 trước, trong và sau tết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc và hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho việc đi lại, di chuyển của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid – 19 trong cộng đồng. Ngày 04/02/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn số 806/TCĐBVN – VT đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường và quyết liệt triển khai tốt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19, với những nội dung sau:

1. Về hoạt động vận tải

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2021; Thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Tổng cục ĐBVN về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung các văn bản số: 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021, 931/BGTVT-VT ngày 01/02/2021 về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản số 951/BGTVT-CYT ngày 01/02/2021 của Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán tới các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe trên địa bàn địa phương.

- Đăng tải các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế và UBND tỉnh, thành phố lên trang thông tin (Website) của Sở GTVT để các đơn vị vận tải, bến xe và người dân được biết và thực hiện, tránh gây xáo trộn hoạt động vận tải đường bộ.

2. Về công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe

- Thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và tình hình thực tế tại địa phương để xem xét dừng tổ chức đào tạo, sát hạch đảm bảo tránh lây nhiễm trong cộng đồng; nâng mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch lên mức cao nhất; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19; bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch và giãn cách xã hội trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 03/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 04/2/2020, 1356/TCĐBVN-QLPPT&NL ngày 10/3/2020, 2555/TCĐBVN-QLPPT&NL ngày 27/4/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./.