Xuất bản thông tin

null Từ 1/6, mặt sau của giấy phép lái xe cấp mới đã được in mã QR để hiển thị thông tin của lái xe

Từ 1/6, mặt sau của giấy phép lái xe cấp mới đã được in mã QR để hiển thị thông tin của lái xe

Giấy phép lái xe được cấp sau ngày 01/6/2020 có mã QR, giúp cơ quan quản lý và lực lượng kiểm soát trên đường phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ, liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý người lái của Tổng cục để tra soát thông tin

Thực hiện khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải thực hiên in mã hai chiều (QR) vào giấy phép lái xe.

Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ.

Mẫu GPLX có mã QR

Tuy nhiên, các giấy phép lái xe được cấp trước ngày 01/6/2020 vẫn còn giá trị sử dụng. Nếu người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe có mã QR thay cho giấy phép lái xe đang sử dụng thì vẫn được; chi phí cấp giấy phép lái xe có mã QR bằng chi phí cấp mới, cấp đổi như hiện nay.

Thanh Tâm