Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm

Sáng 20/5, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguễn Thanh Hùng có buổi làm việc với một số sở, ngành liên quan tiến độ xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm 04 tháng đầu năm 2020.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng làm việc với một số sở, ngành liên quan

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 18/5, kết quả giải ngân các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh hơn 437 tỷ đồng, đạt 9,22%. Ước giải ngân cả năm 2020 đạt 86,95%, cao hơn 8,29% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 78,66%). Mặc dù kết quả giải ngân có cao hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Tổng số dự án do tỉnh quản lý là 261 dự án (174 dự án chuyển tiếp và 87 dự án khởi công mới), với tổng số hơn 4.000 tỷ đồng, giải ngân trên 382 tỷ đồng, đạt 9,3%. Tổng vốn ngân sách tập trung do huyện quản lý hơn 505 tỷ đồng. Trong khi đó, tiến độ giải ngân đến ngày 30/4 khoảng 55 tỷ đồng, đạt hơn 10%.

Việc giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm gặp khó khăn do chậm phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới; một số dự án khởi công mới chưa triển khai do Trung ương và địa phương chậm ban hành văn bản hướng dẫn các định mức xây dựng theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng một số địa phương triển khai chậm, nhất là các dự án giao thông trọng điểm.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đề ra giải pháp, xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng dự án, làm cơ sở điều hành kế hoạch giải ngân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đề ra. Các địa phương phối hợp chưa chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình; khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (nhất là nguồn vốn ngân sách Trung ương) đã được cấp thẩm quyền quyết định v.v..

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh