Xuất bản thông tin

null Giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh

Cưỡng chế, tháo dỡ tại đường Hùng Vương thành phố Sa Đéc

Từ ngày 01/8/2020 đến 30/9/2020, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp các lực lượng tại địa phương như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị), Công an, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, vận động cho tổ chức, cá nhân làm cam kết tự tháo dỡ, di dời nhà ở, lều quán, mái che, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác ra khỏi phạm vi giải tỏa. Sau thời gian cam kết, nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

- Yêu cầu các hộ dân trưng bày hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng, để ô dù che nắng, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu, vật dụng khác … phải tháo dỡ, di dời ra khỏi lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; đồng thời, nhắc nhở các trường hợp bán hàng rong, nhắc nhở hướng dẫn người dân thực hiện việc để phương tiện giao thông theo quy định…

- Lực lượng chức năng sẽ hạ thấp cao độ những vị trí mặt bằng cao hơn vai đường; chặt, mé, di dời cây xanh các loại để đảm bảo tầm nhìn cho người và phương tiện tham giao thông.

Kết thúc công tác giải tỏa, sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hiện trạng đã giải tỏa xong các tuyến đường, để tiếp tục theo dõi, quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để tái lấn chiếm và lấn chiếm mới.

Hình ảnh lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa trên địa bàn Tỉnh

Việc di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông; xóa bỏ tình trạng sử dụng đất sai mục đích trong hành lang đường bộ, đảm bảo duy trì đường thông, hè thoáng dọc các tuyến đường. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải.