Xuất bản thông tin

null Triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa

Thực hiện Công văn số 6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa bằng mã QRCode của Cục C06 thay cho mã QRCode của ngành Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông tin và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung:

1. Kể từ 18 giờ 00, ngày 24/9/2021, triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô (lái xe và người đi cùng xe ô tô) vận tải hàng hóa do Cục C06 - Bộ Công an vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Trong thời gian triển khai thử nghiệm đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa có thể thực hiện kê khai trên phần mềm của Cục C06 - Bộ Công an vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ http://vantai.drvn.gov.vn.

2. Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, phần mềm sẽ sinh ra mã QRCode theo hướng dẫn kèm theo; lái xe (là người đại diện) có trách nhiệm in mã QRCode của mình ra khổ giấy A5 dán trên kính xe phía trước và hai bên thành xe (để thay thế cho Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode của trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN). Mỗi người trên phương tiện sẽ có 01 mã QRCode cố định được sinh ra ở lần kê khai đầu tiên khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi, lấy mã QRCode đã in ra dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

3. Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Không áp dụng đối với xe ô tô chở người (xe con, xe khách), xe máy).

4. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chủ động thông tin đến các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn về việc triển khai thử nghiệm mã QRCode trên phần mềm của Cục C06 đối với người trên xe ô tô vận tải hàng hóa.

5. Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn và không gây ùn tắc giao thông theo hướng dẫn tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sở GTVT Đồng Tháp đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Công số 1510/SGTVT-QLPT&NL

Công văn 5785/QLHC-TTDLDC (kèm hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa)