Xuất bản thông tin

null Cập nhật thông tin về lộ trình, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính trên phần mềm thẻ nhận diện QR

Chi tiết bài viết Tin tức

Cập nhật thông tin về lộ trình, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính trên phần mềm thẻ nhận diện QR

Hiện tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARSCoV-2 trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn

(Xem hướng dẫn chi tiết)

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp xin thông tin đến các tổ chức, cá nhân được biết.