Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đợt II năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đợt II năm 2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành số: 310/KHLN – ĐKTB ngày 04/9/2020 của Thường trực liên ngành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Đồng Tháp – đợt II năm 2020 đã được Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp phê duyệt

Sáng nay 14/9, Đoàn liên ngành gồm: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ - Phòng Cảnh sát giao thông - Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp - Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III tại Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa trên tất cả tuyến sông, kênh do Trung ương và địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với một số nội dung sau:

            - Tuyên truyền, phổ biến đến các chủ bến, chủ khai thác, chủ phương tiện thủy các quy định về giao thông đường thủy nội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và thực hiện tốt về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ; Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng

Hình: Đoàn Liên ngành kiểm tra bến khách ngang sông

- Kiểm tra điều kiện hoạt động tại bến (công trình bến) cũng như việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, người điều khiển phương tiện, trang thiết bị cứu đắm cứu sinh, PCCC,….Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ khả năng chuyên môn theo quy định.

- Kiểm tra việc đảm bảo trật tự, ATGT trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản liên quan đến đường thủy nội địa,….Rà soát, tổng hợp các vị trí nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến sông, kênh thuộc địa bàn quản lý. Để tham mưu cấp trên thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

           - Bên cạnh đó, với sự quyết liệt của Đoàn liên ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về giao thông đường thủy nội địa, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đặc biệt, các phương tiện chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước, thiếu trang thiết bị bảo đảm an toàn đã và đang diễn ra thường xuyên trên tuyến

Hình: phương tiện vận tải trên đường thuỷ nội địa

Chính nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy của người tham gia hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa còn có mặt hạn chế là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng có thẩm quyền tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông bình yên sông nước” giai đoạn 2 từ năm 2016 – 2020; đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại các bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

                                                                  Nguyễn Văn Ựng – Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Tháp