Xuất bản thông tin

null Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực GTVT

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực GTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021. Ban hành kèm theo Quyết định là Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 có mục đích khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, khu vực; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Hướng dẫn tạm thời yêu cầu đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không); phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đối với tất cả các tuyến vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa phải có phương án kiểm soát phù hợp đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách của 5 lĩnh vực; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng, bến hàng hải, thủy nội địa; cảng hàng không, sân bay, bãi đáp thủy phi cơ; ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt; Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 5 lĩnh vực; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

Hướng dẫn tạm thời cũng nêu rõ các nguyên tắc tổ chức của cả 5 lĩnh vực giao thông vận tải trong tổ chức hoạt động vận tải hành khách khi từng bước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết Quyết định 1740/QĐ-SGTVT

Xem chi tiết hướng dẫn tạm thời kèm theo QĐ 1740