Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt TP Cao Lãnh - TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh - Tân Hồng và tuyến Cửa Khẩu Thường Phước - Cửa Khẩu Dinh Bà

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt TP Cao Lãnh - TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh - Tân Hồng và tuyến Cửa Khẩu Thường Phước - Cửa Khẩu Dinh Bà

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, thông báo tạm dừng hoạt động 02 tuyến xe buýt nội tỉnh do Hợp tác xã vận tải thủy bộ Tháp Mười và 01 tuyến xe buýt nội tỉnh do Công ty cổ phân vận tải Châu Mỹ đảm nhiệm khai thác. Cụ thể như sau:

Tạm dừng 02 tuyến do Hợp tác xã vận tải thủy bộ Tháp Mười khai thác:

Tuyến TP Cao Lãnh – TP Sa Đéc; mã số tuyến: 663; lộ trình tuyến: Bãi đổ xe TP. Cao Lãnh - đường Nguyễn Văn Trổi - Lý Tự Trọng - Nguyễn Huệ - Phạm Hữu Lầu - Bến khách ngang sông TP. Cao Lãnh, Lấp Vò - Cầu Cao Lãnh - ĐT 849 - ĐT 848 - Đ. Nguyễn Sinh Sắc - Bên xe TP. Sa Đéc và ngược lại.

Tuyến Cửa khẩu Thường Phước – Cửa khẩu Dinh Bà; mã số tuyến: 667; lộ trình tuyến: Cửa khẩu Thường Phước - ĐT 841 - QL 30 - Cửa khẩu Dinh Bà và ngược lại.

Tạm dừng tuyến do Công ty cổ phân vận tải Châu Mỹ khai thác:

Tuyến TP. Cao Lãnh – Tân Hồng; mã số tuyến: 668; lộ trình tuyến: Bãi đổ xe TP. Cao Lãnh - đường Nguyễn Văn Trỗi - Lý Tự Trọng - Hùng Vương - Ngô Thời Nhậm - Nguyễn Huệ - 30/4 - QL 30 - Ngã ba Thanh Bình - THPT Tràm Chim - Phú Đức - An Phước - Giồng Găng - TT. Sa Rài và ngược lại.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 02/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được biết.

Xem thông báo: 618/TB-SGTVT