Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt Chi bộ Thanh tra Sở tháng 7/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sinh hoạt Chi bộ Thanh tra Sở tháng 7/2020

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2020, tại phòng họp số 2, Chi ủy Chi bộ Thanh tra Sở tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020, tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Trí Quang - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT và toàn thể đảng viên chi bộ Thanh tra Sở

Mở đầu buổi sinh hoạt, thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Dụng - Phó Bí thư chi bộ triển khai, phổ biến các văn bản cấp trên có liên quan đến chi bộ để đảng viên nắm, thực hiện.

           Chi ủy chi bộ phân công 01 đồng chí đảng viên giúp chi bộ thông tin thời sự Quốc tế, trong nước, trong Tỉnh và bản tin sinh hoạt chi bộ; thông tin khác đến đảng viên chi bộ biết.

Tiếp theo, lần lượt Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông phát biểu nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của từng đội và báo cáo các mặt công tác của Chi bộ và công tác chuyên môn, những khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động tháng 7/2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020. Qua báo cáo cho thấy, trong tháng 7/2020, Chi ủy Chi bộ Thanh tra Sở đã lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau: Điều chỉnh kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện xong cuộc thanh tra độc lập việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện tại Cửa hàng VLXD Sáu Dài; trong tháng 7 năm 2020 đã lập biên bản kiểm tra và bàn giao cho chính quyền địa phương 62 trường hợp xây dựng vi phạm HLĐB; thực hiện xong Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; thực hiện xong Kế hoạch liên ngành đường thủy 3 Cục - đợt I năm 2020,….Ngoài ra, các Đội nghiệp vụ thanh tra đã phối hợp với các ngành chức năng và Công an địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ khác đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Trong những năm gần đây, sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình lồng ghép công tác giám sát là hoạt động thường xuyên, được duy trì đều đặn trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ Thanh tra Sở.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ biểu quyết 100% thống nhất tuyên dương đảng viên tiêu biểu trong tháng 7 là đồng chí Dương Văn Út Em -  Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3.

 

Đồng chí Lê Minh Hòa – Bí thư Chi bộ Thanh tra Sở trao phần quà lưu niệm cho đ/c Dương Văn Út Em, đảng viên tiêu biểu trong tháng 7/2020.

Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết họp chi bộ tháng 7 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Thư ký thông qua Biên bản sinh hoạt chi bộ; chủ trì và thư ký ký tên vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

Buổi sinh hoạt được tổ chức đúng theo Công văn số 196-CV/BTCĐUK ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTCTUcủa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

CHI BỘ THANH TRA SỞ GTVT