Danh mục thông tin cung cấp công khai

Trang chủ Tiếp cận thông tin

Danh mục thông tin cung cấp công khai

STT

Nội dung

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Xem chi tiết

1

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

456/KH-SGTVT

30/05/2018

Xem nội dung chi tiết tại đây

2

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

180/QĐ-SGTVT

04/06/2018

Xem nội dung chi tiết tại đây

3

Quyết định công bố danh mục các thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

182/QĐ-SGTVT

07/06/2018

Xem nội dung chi tiết tại đây

4

Quyết định phân công công chức làm đầu mối cung cấp thông tin cho công dân

189/QĐ-SGTVT

12/06/2018

Xem nội dung chi tiết tại đây

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner 1022

Danh mục chính Menu