Xuất bản thông tin

null Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Vành đai ĐT.848, đoạn km 00+000 - km 03+360

Trang chủ Tin tức

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Vành đai ĐT.848, đoạn km 00+000 - km 03+360

Thực hiện kế hoạch phối số 218/KHLN-TTr ngày 07 tháng 5 năm 2020 giữa Thanh tra sở GTVT – Công an thành phố Sa Đéc - Phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc, về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Vành đai ĐT.848 đoạn km00+000 - km3+360 (giao ĐT.848 đến giao với đường vào Khu hành chính xã Tân Quy Tây) thành phố Sa Đéc

Chặt, mé cây xanh, di dời hàng rào…ra khỏi HLĐB

Theo nội dung kế hoạch, tổng chiều dài giải tỏa 3,360 km thuộc địa bàn thành phố Sa Đéc, phạm vi giải tỏa: Từ tim đường ra mỗi bên đến phạm vi đã giải phóng mặt bằng (cọc giải phóng mặt bằng). Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện các nội dung như sau:

- Kiểm tra, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân làm cam kết phải tự tháo dỡ, di dời nhà ở, lều quán, mái che, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác ra khỏi phạm vi giải tỏa; tháo dỡ, di dời việc kinh doanh, mua bán các mặt hàng ra khỏi hành lang, vỉa hè, lòng đường.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có mặt bằng cao hơn vai đường, cây xanh các loại lấn chiếm hành lang ATĐB làm cam kết tự hạ thấp mặt bằng thấp hơn vai đường và tự di dời ; chặt, mé cây xanh để đảm bảo tầm nhìn trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

- Sau thời gian cam kết, nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện hoặc cố tình trì hoãn việc tháo dỡ, di dời, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định và tiến hành cưỡng chế giải tỏa, bàn giao những trường hợp vi phạm cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi, xử lý nhằm chống tái lấn chiếm về sau.

Hạ thấp cao độ những vị trí cao hơn mặt đường

Thanh tra Sở Giao thông vận tải