CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 421 10/10/2023 công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 09 tháng năm 2023
2 421 03/10/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 - Thanh tra Sở
3 421 05/07/2023 công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 06 tháng năm 2023
4 291/QĐ-SGTVT 09/06/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
5 140/QĐ-TTr 24/04/2023 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Thanh tra Sở
6 Chương 421 11/04/2023 công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 03 tháng năm 2023
7 412 14/02/2023 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách T12/2022 - Thanh tra Sở
8 08/QĐ-TTr 12/01/2023 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - Thanh tra Sở
9 50/QĐ-SGTVT 11/01/2023 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
10 CKDT9TH-SGTVT 11/10/2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2022 CỦA SỞ GTVT
11 345./QĐ-SGTVT 15/07/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
12 CKDT6TH-SGTVT 12/07/2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2022 CUA SỞ GTVT
13 CKDT6TH-TTr 12/07/2022 Công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN 6 tháng - Thanh Tra Sở GTVT
14 CKQ1-2022 08/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022
15 CKDTQI-TTr 07/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022 - Thanh tra Sở
16 08/QĐ-SGTVT 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
17 22/QĐ-TTr 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - Thanh tra Sở GTVT
18 557/QĐ-SGTVT 31/12/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
19 470/QĐ-TTr 31/12/2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
20 279/QĐ-SGTVT 06/08/2021 sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner đường dây nóng