CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
2 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
3 DTTC6TH 12/07/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2021
4 DTTC3TH 14/04/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 03 THÁNG NĂM 2021
5 70/QĐ-SGTVT 23/03/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
6 DTTC12TH 05/02/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2020
7 03/QĐ-SGTVT 06/01/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
8 1760/SGTVT-KHTC 22/12/2020 Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021
9 DTTC9TH 09/10/2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2020
10 212/QĐ-SGTVT 22/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
11 06/2020 13/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
12 07/QĐ-SGTVT 06/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
13 Mau04 31/12/2019 Báo cáo kê khai năm 2019
14 CKMS2019 31/12/2019 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2019
15 507/QĐ-SGTVT 31/12/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
16 1312/SGTVT-KHTC 17/12/2019 Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020
17 389/QĐ-SGTVT 14/10/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
18 387/QĐ-SGTVT 10/10/2019 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
19 CKSD2018 25/02/2019 Công khai tình hình quản lý, sử dụng tụ sở năm 2018
20 CKXL2018 25/02/2019 Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2018

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner đường dây nóng