Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Tin tức sự kiện Tin tức

Triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Thực hiện tháng hành động về an toàn lao động năm 2020, ngay từ đầu năm Sở GTVT đã  xây dựng kế hoạch số 136/KH-SGTVT ngày 17/02/2020 về Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng đối với công trình do Sở GTVT làm đầu tư và các công trình quản lý chuyên ngành năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”

1/ Mục đích, yêu cầu:

- Tuyên truyền về công tác ATLĐ, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Kiểm tra đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trường xây dựng, tập trung kiểm tra các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. Rà soát, chấn chỉnh các vi phạm về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

 

(Ảnh minh họa)

2/ Tiến hành Kiểm tra các dự án, công trường xây dựng:

            - Đối tượng kiểm tra: Các công trình đầu tư xây dựng do Sở GTVT làm chủ đầu tư và các công trình Sở quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Kiểm tra các dự án, công trình đang thi công và chuẩn bị thi công ngoài hiện trường gồm:

1. Dự án Đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh;

2. Đường Hoàng Sa, TP. Sa Đéc;

3. Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự (giai đoạn 2);

4. Đường liên huyện Tân Hội Trung – Thanh Mỹ;

5. Đường ĐT 841 và Cầu Nguyễn Tất Thành 2;

6. Nâng cấp đường ĐT 846 đoạn Mỹ An – Bằng Lăng;

7. Nâng cấp đường ĐT 848 (đoạn từ vòng xoay khu Công nghiệp C đến nút giao ĐT 849);

8. Nâng cấp đường ĐT 848 (đoạn từ nút giao ĐT 849 đến cầu Cái Tàu Thượng);

9. Đường ĐT 849 giai đoạn 2 (đoạn tư Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54);

10. Nâng cấp đường ĐT 849 (đoạn từ ĐT 848 đến Quốc lộ 80);

Ngoài các thành phần là các phòng chuyên môn, Sở GTVT mời thêm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động Tỉnh tham gia cùng đoàn nhằm đảm bảo công tác kiểm tra một cách tốt nhất theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Trọng Tấn