Xuất bản thông tin

null Thông báo điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Sa Đéc tại Km3+139 trên tuyến đường ĐT.848, thuộc địa phận thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Sa Đéc tại Km3+139 trên tuyến đường ĐT.848, thuộc địa phận thành phố Sa Đéc