Xuất bản thông tin

null Thông báo cắt giao thông ĐTNĐ tuyến sông Cái Sao Thượng khu vực thi công cầu Đình Trung

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo cắt giao thông ĐTNĐ tuyến sông Cái Sao Thượng khu vực thi công cầu Đình Trung

          Để phục vụ lao lắp dầm cầu Đình Trung thuộc Dự án Đường Sở Tư Pháp kết nối đường Tân Việt Hòa trên tuyến sông Cái Sao Thượng,

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thông báo:

            - Kể từ 7h00 đến 18h00 ngày 24/7/2020, cắt giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Cái Sao Thượng (sông Đình Trung) khu vực thi công cầu Đình Trung thuộc địa phận phường Mỹ Phú, phường 1 và phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 - Cấm tất cả các phương tiện thuỷ lưu thông qua khu vực trong thời gian nêu trên.

          Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải đường thủy qua khu vực trên và nhân dân được biết, bố trí việc lưu thông, đi lại cho thuận tiện!