Xuất bản thông tin

null Thông báo kết thúc cắt giao thông đường thủy nội địa tuyến kênh Mương Khai – Đốc Phủ Hiền khu vực cầu Phong Hòa (cầu qua chợ Bù Hút)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết thúc cắt giao thông đường thủy nội địa tuyến kênh Mương Khai – Đốc Phủ Hiền khu vực cầu Phong Hòa (cầu qua chợ Bù Hút)

<p><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" class="embed-responsive-item" data-bjppopads-handled="1" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" frameborder="1" height="700px" scrolling="no" src="https://sgtvt.dongthap.gov.vn/documents/181356/0/261-27-3-2021_1.PDF/251104ed-e138-0b71-b43c-8e075c354da8" width="700px"></iframe></p>