Xuất bản thông tin

null V/v kết thúc hạn chế lưu thông qua khu vực sự cố sập cầu Xẻo Quýt trên tuyến đường bộ liên huyện Tân Hội Trung – Thanh Mỹ và tuyến đường thuỷ kênh Xẻo Quýt.

Chi tiết bài viết Thông báo

V/v kết thúc hạn chế lưu thông qua khu vực sự cố sập cầu Xẻo Quýt trên tuyến đường bộ liên huyện Tân Hội Trung – Thanh Mỹ và tuyến đường thuỷ kênh Xẻo Quýt.