Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm ngừng lưu thông qua khu vực sự cố sập cầu Xẻo Quýt trên tuyến đường bộ liên huyện Tân Hội Trung – Thanh Mỹ và tuyến đường thuỷ kênh Xẻo Quýt

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tạm ngừng lưu thông qua khu vực sự cố sập cầu Xẻo Quýt trên tuyến đường bộ liên huyện Tân Hội Trung – Thanh Mỹ và tuyến đường thuỷ kênh Xẻo Quýt