Xuất bản thông tin

null Thông báo hạn chế giao thông qua lại cầu Kênh Phèn, Kênh Phèn 3 và Kênh Ông Sáu trên tuyến ĐT.844 thuộc địa phận thị trấn Tràm Chim, xã Phú Cường huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo hạn chế giao thông qua lại cầu Kênh Phèn, Kênh Phèn 3 và Kênh Ông Sáu trên tuyến ĐT.844 thuộc địa phận thị trấn Tràm Chim, xã Phú Cường huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp