Xuất bản thông tin

null Sở Giao thông vận tải nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở

Trang chủ Cải Cách hành chính

Sở Giao thông vận tải nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở

          Theo Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2019, điểm số bình quân 08 chỉ tiêu của Sở Giao thông vận tài là 72,97 điểm, tăng 2,98 điểm so với năm 2018. Mặc dù có tăng, tuy nhiên so với các Sở, ngành trong tỉnh, Sở Giao thông vận tải vẫn ở thứ hạng chưa cao (do các Sở, ngành khác cũng có điểm số cải thiện đáng kể).

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh, Sở Giao thông vận tải lấy việc thi đua về chất lượng điều hành với các sở, ban, ngành tạo động lực cho công chức, viên chức Sở phấn đấu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực của ngành.

Sau khi có kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở  năm 2019, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng dự thảo kế hoạch nâng cao chỉ số trong những năm tới gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đóng góp ý kiến, trong đó tập trung chủ yếu vào những vấn đề còn hạn chế theo kết quả công bố để ban hành và triển khai thực hiện.

 Xây dựng cơ quan hành chính nhà nước thân thiện với doanh nghiệp; thay đổi tích cực thái độ của công chức,viên chức bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở.

Phấn đấu nâng cao hiệu quả trên tất cả các tiêu chí của Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh trong những năm tới. Trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ, nội dung có điểm số chưa cao của năm 2019; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp, người dân…, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./.