Xuất bản thông tin

null Chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp về nguồn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trang chủ Tin tức

Chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp về nguồn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chi đoàn Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp về nguồn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và giao lưu bóng đá với Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 Thực hiện Kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020. Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa tốt đẹp trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Ngày 18/7/2020 Chi đoàn Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp về nguồn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và giao lưu bóng đá với Đoàn cơ sở Sở Giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh An Giang và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an tỉnh Đồng Tháp

Thông qua hoạt đã ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, tìm hiểu thêm về các vị anh hùng của dân tộc vun đắp niềm tin, vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ của chi đoàn trong thời kỳ mới.

Nguyễn Thanh Tâm