Xuất bản thông tin

null Đoàn viên Chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp tham gia hiến máu tình nguyện

Tin tức sự kiện Tin tức

Đoàn viên Chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện Công văn số 1131-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. Ban chấp hành chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp đã tuyến truyền về mục đích, ý nghĩa và vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 07/5/2020, tại Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã hưởng ứng tham gia buổi hiến máu tình nguyện năm 2020 do Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

            Hầu hết các đoàn viên thanh niên đều ý thức được đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực và mang đậm nét nhân văn của đoàn viên thanh niên, nhằm phát huy tính tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc hiến máu cứu người, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịch bệnh Covid-19. Tham gia đợt hiến máu tình nguyện này, Chi đoàn Sở GTVT Đồng Tháp có 03 đoàn viên tham gia hiến máu.  

 

 

Nguyễn Thanh Tâm