Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân

Trang chủ Tin tức

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân, ngày 19/11/2020 Sở Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 1569/SGTVT-VP về việc yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ giải quyết TTHC

Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hệ thống lại các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành kịp thời báo về Sở (qua Văn phòng Sở) để trình UBND Tỉnh công bố lại cho phù hợp

Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện gửi thư xin lỗi trong trường hợp để hồ sơ trễ hạn, quá hạn

Thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức của phòng, đơn vị mình tăng cường học tập, trao dồi kỳ năng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ; ân cần, thân thiện trong giao tiếp khi tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc./.

 

Vĩnh Thái