Xuất bản thông tin

null Tổ chức kiểm tra cuối khóa các lớp lái xe ô tô

Trang chủ Tin tức

Tổ chức kiểm tra cuối khóa các lớp lái xe ô tô

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp tổ chức kiểm tra cuối khóa cho các học viên lớp lái xe ô tô hạng B2K17/2019 và hạng C khóa 15/2019 sau thời gian tham gia học tập tại Trung tâm

Ngày 11/6/2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp tổ chức kiểm tra cuối khóa cho các học viên lớp lái xe ô tô hạng B2K17/2019 và hạng C khóa 15/2019 sau thời gian tham gia học tập tại Trung tâm. Tổng số dự kiểm tra 160 học viên, kết quả đạt kiểm tra 156 học viên được chứng chỉ, tỷ lệ 97,5%.

Học viên làm bài kiểm tra môn Luật giao thông đường bộ trên máy tính

Học viên thực hành lái xe trong hình trên phương tiện

Giám sát từ phòng điều hành

         Các học viên đạt kỳ kiểm tra này sẽ được Trung tâm tổ chức ôn luyện từ ngày 19 đến ngày 24/6/2020 để tham dự kỳ sát hạch cấp GPLX tổ chức vào ngày 25/6/2020 tại Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp.

Trọng Ân - TTGDNNKTGT