Xuất bản thông tin

null Sử dụng thiết bị công nghệ để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học Pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô

Sử dụng thiết bị công nghệ để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học Pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô

Chính thức đưa vào sử dụng thiết bị công nghệ để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học Pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô

Thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ GTVT, Công văn hướng dẫn số 1333/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 10/3/2020 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc giám sát thời gian học lý thuyết môn Pháp luật giao thông đường bộ. Qua thời gian nghiên cứu, lắp đặt và vận hành thử nghiệm thiết bị theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô. Sáng ngày 08/6/2020 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp đã đưa vào sử dụng chính thức thiết bị theo dõi thời gian học Lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô bằng hình thức điểm danh bằng vân tay.

Học viên đang tiến hành điểm danh bằng vân tay sau buổi học lý thuyết

Là khóa học đầu tiên áp dụng việc giám sát thời gian học lý thuyết môn Pháp luật giao thông đường bộ bằng hình thức điểm danh bằng vân tay theo quy định mới. Tuy nhiên hầu hết các học viên đều có ý thức tốt trong việc chấp hành lấy mẫu để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của khóa đào tạo và thực hiện tốt việc điểm danh khi vào lớp, ra lớp hàng ngày bằng dấu vân tay.

Hình ảnh học viên của khóa đào tạo đầu tiên áp dụng điểm danh bằng vân tay đang tham gia buổi học

Ghi nhận trong hai ngày học sau khai giảng, học viên tham gia lớp học có nhiều chuyển biến tích cực, học viên tham dự lớp học đầy đủ và nghiêm túc hơn. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho công tác đào tạo lái xe ô tô có chất lượng hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Thành Đông