Xuất bản thông tin

null Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi

Tin tức sự kiện Tin tức

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018, về việc đẩy mạnh thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy, xe đạp điện

Với các nội dung như:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn chở bằng xe máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện trở thành thói quen.

- Ngoài quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi, Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà trường phải tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe máy, xe đạp điện.

- Bộ Giao thông Vận tải được giao trách nhiệm nghiên cứu đề xuất quy định về độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy, xe đạp điện là từ 06 tuổi trở lên khi sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

- Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí kiểm duyệt, kiên quyết không phát hành các sản phẩm truyền thông có các nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường nội địa; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn trôi nổi trên thị trường./.

Bùi Trọng Tấn