Xuất bản thông tin

null Triển khai Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn Tỉnh năm 2020

Trang chủ Tin tức

Triển khai Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn Tỉnh năm 2020

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/5/2020 về việc thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020 quy định như sau

1. Trật tự kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu, rộng đến các tổ chức, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về xây dựng công trình, nhà ở; hình thức tuyên truyền đảm bảo phong phú, đa dang (phát tờ rơi, thông qua các kênh thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, thông qua Chương trình “Tư vấn pháp luật” và chuyên mục “phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp,…) giúp người dân hiểu rõ các quy định có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, để hưởng ứng và thực hiện đúng quy định.

b) Rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa xử lý dứt điểm; đề xuất các giải pháp xử lý.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới (đặc biệt là vi phạm về xây dựng nhà ở không đúng quy định, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sông, kênh, rạch); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, các trường hợp buông lỏng quản lý.

 

(Ảnh Minh họa)

2/ Tổ chức thực hiện

a/ Đối với các chủ đầu tư dự án, công trình:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) có liên quan, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 85%.

- Uỷ ban nhân dân Tỉnh kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chủ đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trực tiếp liên quan đến trách nhiệm thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 dưới 85%;

- Chủ động cập nhật, nắm bắt trình tự thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, để đảm bảo vận hành phù hợp các bước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng;

- Kiểm soát chặt chẽ năng lực thực tế của các nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng (về nhân lực, thiết bị thi công…) theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu và hợp đồng thi công, kịp thời phát hiện, chấm dứt hợp đồng đối với những nhà thầu có năng lực thực tế yếu kém so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, đặc biệt là những nhà thầu có vi phạm về tiến độ so với thời gian ghi trong hợp đồng;

b/ Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đảm bảo tuân thủ thời gian và trình tự, thủ tục đúng quy định (nhất là thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với các dự án được bố trí vốn hằng năm) thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành;

- Cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến nội dung thẩm định cho Sở Xây dựng để tổ chức xử lý theo thẩm quyền.

3/ Giao Sở Xây dựng: tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào cuối năm 2020.