Xuất bản thông tin

null Tiếp tục miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

Trang chủ Cải Cách hành chính

Tiếp tục miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

Ngày 24 tháng 6 năm 2021,  Bộ Tài chính đã ký ‎ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được giảm 30% mức phí và ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa được giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ phải đóng, trong 6 tháng cuối năm 2021 (kể từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021). Phương tiện kinh doanh vận tải được giảm trực tiếp 01 lần khi thực hiện đóng phí sử dụng đường bộ tại Trung tâm đăng kiểm trên cả nước./.