Xuất bản thông tin

null Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thực hiện “dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính” và “chuyển phát giấy tờ tạm giữ” qua hệ thống Bưu điện.

Trang chủ Tin tức

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thực hiện “dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính” và “chuyển phát giấy tờ tạm giữ” qua hệ thống Bưu điện.

Thực hiện chủ trương của Ngành Giao thông vận tải và UBND Tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số Cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp; Thanh tra Sở Giao thông vận tải (Thanh tra Sở) đã phối hợp với Bưu điện Tỉnh triển khai thực hiện “dịch vụ thu, nộp tiền phạt” và “chuyển phát giấy tờ tạm giữ” vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến địa chỉ theo yêu cầu của người vi phạm qua hệ thống Bưu điện trên toàn quốc.

Công chức Thanh tra Sở phối hợp với nhân viên Bưu điện thực

hiện xử lý vi phạm hành chính qua dịch vụ của Bưu điện.

 

Theo đó, từ ngày 01/5/2017 các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị lực lượng Thanh tra Sở lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính (Biên bản XPVPHC) có thể đến Bưu cục các huyện, thị, thành thuộc hệ thống Bưu điện trên toàn quốc để thực hiện “dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính” và “chuyển phát giấy tờ tạm giữ” mà không cần phải đến trực tiếp Thanh tra Sở để thực hiện xử phạt như trước đây.

Thay vì mang Biên bản XPVPHC đến Thanh tra Sở để nhận Quyết định XPVPHC, rồi đến ngân hàng nộp tiền phạt và quay lại Thanh tra Sở để nhận lại giấy tờ tạm giữ. Hiện nay, người vi phạm chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ của Bưu điện, bằng cách ghi và ký vào mặt sau Biên bản VPHC (bản lưu tại Thanh tra Sở) tại thời điểm xử phạt. Sau đó mang Biên bản XPVPHC đến bưu điện gần nhất để tiến hành nộp phạt và đăng ký chuyển phát giấy tờ tạm giữ về địa chỉ người nhận. Bưu điện có trách nhiệm thu đúng, thu đủ số tiền phạt, phí dịch vụ, cũng như đối chiếu thông tin với Thanh tra Sở để lấy lại các giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm và chuyển phát nhanh chóng, an toàn tới tận tay người nhận.

Việc thực hiện dịch vụ theo nguyên tắc tự nguyện, đã tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn; phí nộp hộ, chuyển trả giấy tờ cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân.

Qua 04 năm thực hiện, Thanh tra Sở phối hợp tiếp nhận tổng cộng 1.632 trường hợp sử dụng dịch vụ Bưu điện. Trong đó, có 1.332 trường hợp trực tiếp đến Thanh tra Sở nhận quyết định xử phạt và nộp phạt qua Bưu điện, 300 trường hợp đăng ký qua hệ thống Bưu điện trên toàn quốc, nhận giấy tờ bị tạm giữ tại địa chỉ theo yêu cầu.

Kể từ ngày triển khai thực hiện đến nay, “dịch vụ thu, nộp tiền phạt” và “chuyển phát giấy tờ tạm giữ” đã được nhiều người dân đồng tình, tin tưởng sử dụng bởi sự đơn giản, thuận tiện và hiệu quả cao. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với Ngành Giao thông vận tải nói chung, Thanh tra Sở nói riêng.

Thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện Tỉnh cải thiện dịch vụ ngày càng tốt hơn nữa, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa chấp hành quyết định xử phạt theo quy định pháp luật mà tiết kiệm được thời gian, chi phí và an toàn.

Nguồn: Thanh tra Sở Giao thông vận tải