Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Trang chủ Tin tức

Hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/7/2020 Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới ban hành trong hoạt động vận tải đường bộ đến các Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị; Ban quản lý các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên triển khai các văn bản mới ban hành gồm: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông qua hội nghị là dịp để các đơn vị kinh doanh vận tải có ý kiến phát biểu để các cơ quan nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh vận tải tại địa phương trong thời gian qua

Nguyễn Thanh Tâm