Xuất bản thông tin

null Khôi phục hoạt động đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Trang chủ Cải Cách hành chính

Khôi phục hoạt động đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe

        Ngày 28/10/2021 Sở Giao thông vận tải có công văn số 1722/SGTVT-VTPT&NL về việc khôi phục hoạt động đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông. Theo đó, Công văn thống nhất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông tổ chức lại hoạt động đào tạo lái xe kể từ ngày 30/10/2021.

Chi tiết Công văn số 1722/SGTVT-VTPT&NL xem tại đây.