Xuất bản thông tin

null Tổ chức kiểm tra cuối khóa các lớp lái xe ô tô

Trang chủ Tin tức

Tổ chức kiểm tra cuối khóa các lớp lái xe ô tô

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp tổ chức kiểm tra cuối khóa cho các học viên lớp lái xe ô tô hạng B2 khóa 02/2020 và hạng C khóa 17/2019 sau thời gian tham gia học tập tại Trung tâm

Ngày 20/7/2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp tổ chức kiểm tra cuối khóa cho các học viên lớp lái xe ô tô hạng B2 khóa 02/2020 và hạng C khóa 17/2019 sau thời gian tham gia học tập tại Trung tâm. Tổng số dự kiểm tra 157 học viên, kết quả đạt kiểm tra 157 học viên được chứng chỉ, tỷ lệ 100%.

                           Học viên nghe sinh hoạt nội quy kiểm tra

Học viên làm bài kiểm tra môn Luật giao thông đường bộ trên máy tính

Học viên thực hành lái xe trong hình trên phương tiện

Giám sát từ phòng điều hành

         Các học viên đạt kỳ kiểm tra này sẽ được Trung tâm tổ chức ôn luyện từ ngày 24 đến ngày 29/7/2020 để tham dự kỳ sát hạch cấp GPLX tổ chức vào ngày 30/7/2020 tại Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp.

Đợt sát hạch ngày 30/7/2020 cũng là đợt thi cuối cùng sử dụng bộ câu hỏi 450 câu. Kể từ ngày 01/8/2020 Bộ GTVT sẽ đưa vào áp dụng bộ 600 câu hỏi mới để sát hạch lý thuyết các hạng giấy phép lái xe ô tô.

Trung tâm GDNN KTGT